Juni 2021

21. Cousin Marvin - KVO, Corcelles

Juli 2021

21. Freda Goodlett - TCS Camping, Solothurn

September 2021

21. Die Impronauten - Fauteuil-Theater (Tabourettli), Basel

Oktober 2021

19. Die Impronauten - Fauteuil-Theater (Tabourettli), Basel

November 2021

16. Die Impronauten - Fauteuil-Theater (Tabourettli), Basel

Dezember 2021

06. Die Impronauten - Fauteuil-Theater (Tabourettli), Basel

Januar 2022

11. Die Impronauten - Fauteuil-Theater (Tabourettli), Basel

15. Die Impronauten - Cholechäller, Niederlenz